Navigasjon
bullet.gif Hjem


bullet.gif Taekwondo

bullet.gif Om Klubben

bullet.gif Instruktører

bullet.gif Treningstider

bullet.gif Kart

bullet.gif Våre Lokaler

bullet.gif Bildegalleri

bullet.gif Media Arkiv / Lenker

bullet.gif Innmeldingsskjema

bullet.gif Kontakt oss

bullet.gif Event Calendar
Random photo
Moo Duk Kwan
blank.gif

Moo Duk Kwan

Som betyr i direkte oversettelse; "Institutt for edel kamp", ble grunnlagt i Seoul, av Hwang Kee den 6. november 1945, rett etter annen verdenskrig. (Korea ble frigjort fra Japan den 15. august 1945).

Samme året ble Hwang Kee første president i Moo Duk Kwan. Gjennom hans utrettelige anstrengelser og bidrag var det mulig for Moo Duk Kwan å utvikle og etablere lokale skoler og medlemskap.

Hwang Kee stiftet Koreas Tang Soo Do-forbund i september 1953, og Moo Duk Kwan ble medlem i denne organisasjonen. I desember 1953 forsøkte Korea Tang Soo Do å bli medlem i det koreanske idrettsforbundet. I juni 1960 ble Koreas Soo Bahk Do-forbundet, oppkalt etter den tradisjonelle koreanske kampsporten, stiftet av Hwang for å erstatte Koreas Tang Soo Do-forbund. Tang Soo Do forbundet ble oppløst, og Moo Duk Kwan ble omsider medlem i Soo Bahk Do.I mars 1965 forsøkte Soo Bahk Do organisasjonen å forene seg med Korea Tae Kwon Do-forbundet, men forsøket ble mislykket. Etter dette nederlaget forlot et stort antall Moo Duk Kwan medlemmer Soo Bahk Do ¬forbundet og ble medlemmer i Koreas Tae Kwon Do-forbund.

I april 1965 ble Moo Duk Kwan offisielt medlem i Koreas Tae Kwon Do forbund. Den 20. november 1965 ble mesteren Kang Ik Lee utpekt av hovedstyret i Moo Duk Kwail som president av Moo Duk Kwan, Koreas Tae Kwon Do-forbund. Dessverre var Moo Duk Kwan på dette tidspunktet blitt delt i Tae Kwon Do-forbundet og Soo Bahk Do-forbundet. Den 27. juli 1971 utpekte hovedstyret i Moo Duk Kwan mesteren Chong Soo Hong som den 3. president i Moo Duk Kwan, Tae Kwon Do-forbundet. Flere forsøk ble gjort av mesteren Chong Soo Hong på å forene de to adskilte Moo Duk Kwan, men hans anstrengelser har hittil vært til ingen nytte.

I februar 1974, som resultat av mesteren Hongs bidrag til Tae Kwon Do, ble han utpekt som visepresident av Tae Kwon Do sentrale idrettsanlegg (Kuk Ki Won) i Seoul, Korea.

I dag kommer flestparten av medlemmene i Moo Duk Kwan inn under Tae Kwo Do Moo Duk Kwan-forbundet. For tiden er det i Korea alene ca 500.000 Moo Duk Kwan medlemmer i aktiv trening. Moo Duk Kwan har regionale institutter i over 40 land, og det er over 300.000 Moo Duk Kwan medlemmer i U.S.A.
Vår daglige trening har sine røtter fra Moo Duk Kwan skolen. Dette har nemlig alltid vært den største skole i Korea etter 1945. Moo Duk Kwan ble grunnlagt i 1945 av "Grandmaster" Hwang Kee, da han kom hjem fra Manchuriet.

Han kalte skolen Moo Duk Kwan, som betyr " Den moralske skolen for å stoppe krig og ufred", og stilarten kalte han Tang Soo Do. Moo Duk Kwan skolen delte seg opp i to etter 1955. Her ble det offisielt vedtatt å samle alle Koreanske kampformer under navnet Tae Kwon Do.

Derfor gikk mange av Moo Duk Kwan skolenes elever over til å trene Tae Kwon Do. I dag trener hovedparten av den opprinnelige Moo Duk Kwan skolen Tae Kwon Do. Bare noen få trener fremdeles Tang Soo Do. Men under alle omstendigheter, uansett om man trener Tae Kwon Do eller Tang Soo Do, så stammer hovedparten av den Koreanske kampkunst som vi trener i dag fra Moo Duk Kwan skolen. Og denne har altså sine røtter i gammel Koreansk kampkunst, Soo Bak, og kinesisk kampkunst.

Emblemet

  1. Laurbærbladene -14 på hver side representerer Koreas 14 stater og fredens fremskritt.
  2. De tre frøene forbundet med laurbærbladene på hver side av emblemet representerer "tre tusen Li" -avstanden i nord-sør retning) av landet ved navnet "Land of the Morning Calm" ("Landet av den stille morgenstunden") og dets suksess.
  3. De seks frøene representerer til sammen verdenens seks kontinenter.
  4. Neven representerer tae kwon do og rettferdighet.
  5. Det koreanske tegnet i midten av sirkelen betyr Moo Duk Kwan.
  6. Tegnet til venstre for sirkelen betyr Tae og tegnet til høyre betyr Kwon.
  7. Den mørkeblå fargen av hele emblemet representerer de tre hav og sorte belter.

Som en helhet symboliserer emblemet Moo Duk Kwans spredning utover de 14 stater d.v.s. over hele Korea -og så videre over de tre hav til verdens seks kontinenter. Moo Duk Kwan, som en internasjonal institusjon har som mål å oppnå fred og menneskelig utvikling, slik dette symboliseres i emblemet.

 


blank.gif
capmain-b-left.pngcapmain-b-right.png
608,742 Unike besøk